Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας

Έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ασθενών, στο Νοσοκομείο Λάρισας έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν οι παρακάτω Κλινικές, Νοσηλευτικές και Διοικητικές Υπηρεσίες.


Αιμοδοσία -- Κάθημερινά -- Δευτέρα με Παρασκευή 08:30-13:00 και 18:00 - 20:00 , Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 12:00 -- +30 2410 234 417
Απογευματινά Ιατρεία -- Δευτέρα με Πέμπτη -- 16:00 - 19:00 -- +30 2413 504 125
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔ) -- Δευτέρα με Παρασκευή -- 08:00 - 14:00 -- +30 2431 504 383
Διοικητικές Υπηρεσίες -- Δευτέρα με Παρασκευή -- 08:00 - 14:30
Εμβολιαστικό Κέντρο -- Δευτέρα με Σάββατο -- +30 2413 504 284
Ενημέρωση Covid - 19 -- Κάθημερινά -- 09:00 - 14:30 -- +30 2413 504 304
Εξωτερικά Ιατρεία -- Δευτέρα με Παρασκευή -- 09:00 - 14:30 -- +30 2410 280 750
Επείγοντα Περιστατικά -- Στις μέρες εφημερίας -- 08:00 το πρωϊ - 08:00 το πρωϊ της επόμενης ημέρας -- +30 2413 504 484
Κλινικά Τμήματα
Κοινωνική Υπηρεσία -- Δευτέρα με Παρασκευή -- 09:00 - 14:30 -- +30 2413 504 234
Νοσηλευτική Υπηρεσία -- Δευτέρα με Παρασκευή -- 09:00 - 14:30 -- +30 2413 504 277
Φαρμακείο -- Δευτέρα με Παρασκευή -- 08:00 - 14:30 -- +30 2413 504 272