Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484


Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
κ. Γρηγόριος Βλ. Βλαχάκης
Ραντεβού
Εξωτερικά Ιατρεία
14 4 44 ή Μέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Απογευματινά Ιατρεία
+30 2413 504 125Τρόποι αναζήτησης ψυχολογικής βοήθειας - Εθνικές Γραμμές
10306 - Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Υπουργείου Υγείας
197 - Γραμμή Κοινωνικής Βοήθειας ΕΚΚΑ
Τρόποι αναζήτησης ψυχολογικής βοήθειας - Τοπικά
Θεσσαλονίκη: Ψ.Ν.Θ. - πρωί: 2313324259 - απόγευμα και σ/κ: 2313324302-2313324144
Αθήνα: Αιγινήτειο Νοσοκομείο: 2107289240-2107289250
Ιωάννινα: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο : 2651038919-2651038929
Αλεξανδρούπολη: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2551351745
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2810392111
Πάτρα: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2611100281
Χαλκίδα: Κέντρο Ψυχικής Υγείας: 2221350931-2221350900
Τρίκαλα: Γενικό Νοσοκομείο: 2431350130-2431350742
Λάρισα: Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική: 2413501041-2413501075
Κέντρο Ψυχικής Υγείας: 2410611002
Τρόποι αναζήτησης ψυχολογικής βοήθειας - Τοπικά
Πάτρα: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2611100281
Χαλκίδα: Κέντρο Ψυχικής Υγείας: 2221350931-2221350900
Τρίκαλα: Γενικό Νοσοκομείο: 2431350130-2431350742
Λάρισα: Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική: 2413501041-2413501075
Κέντρο Ψυχικής Υγείας: 2410611002Κλινικά Τμήματα

Παθολογικός Τομέας
Χειρουργικός Τομέας

  Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας λειτουργούν δέκα (10) κλινικές του Παθολογικού Τομέα και οχτώ (8) κλινικές του Χειρουργικού Τομέα.