Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484


Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
κ. Γρηγόριος Βλ. Βλαχάκης
Ραντεβού
Εξωτερικά Ιατρεία
14 4 44 ή Μέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Απογευματινά Ιατρεία
+30 2413 504 125
Τρόποι αναζήτησης ψυχολογικής βοήθειας - Εθνικές Γραμμές
10306 - Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Υπουργείου Υγείας
197 - Γραμμή Κοινωνικής Βοήθειας ΕΚΚΑ
Λάρισα: Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική: 2413501041-2413501075
Κέντρο Ψυχικής Υγείας: 2410611002
                                                                    afisa


Κλινικά Τμήματα

Παθολογικός Τομέας
Χειρουργικός Τομέας

  Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας λειτουργούν δέκα (10) κλινικές του Παθολογικού Τομέα και οχτώ (8) κλινικές του Χειρουργικού Τομέα.