Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Υπηρεσίες

Εξωτερικά Ιατρεία

  Θα βρείτε την είσοδο για τα Εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου επί της οδού Γεωργιάδου πλησίον του ΚΤΕΛ Λαρίσης. Κατά την είσοδο, θα σας ζητηθεί το όνομα στο όποιο έχετε κλείσει το ραντεβού και σε πιο ιατρείο.

  Τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό του Covid-19 επιβάλλουν την είσοδο περιορισμένου αριθμού ατόμων, εντός του χώρου των Εξωτερικών Ιατρείων.

  Για κλείσιμο νέου ραντεβού, επιβεβαίωση ή ακύρωση ενός ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε στον τηλεφωνικό αριθμό 14 4 44 ή Μέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής..

Α Παθολογικό -- Δευτέρα και Πέμπτη
Β Παθολογικό -- Τρίτη και Παρασκευή
Γαστρεντερολογικό -- Τρίτη
Γαστρεντερολογικό Ε. Παθήσεων -- Παρασκευή
Δερματολογικό -- Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη
Διαβητολογικό -- Τρίτη και Τετάρτη
Ηπατολογικό -- Τρίτη
Καρδιολογικό -- Δευτέρα με Παρασκευή
Μαιευτική – Γυναικολογική -- Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη
Νευρολογικό -- Τρίτη
Νεφρολογικό -- Τρίτη
Οδοντιατρικό -- Δευτέρα και Παρασκευή
Οδοντιατρικό ΑΜΕΑ -- Τρίτη
Ορθοπεδικό -- Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή
Ουρολογικό -- Δευτέρα και Τετάρτη
Ουρολογικό – Ουροδυναμικό -- Παρασκευή
Οφθαλμολογικό -- Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη
Οφθαλμολογικό – Βεβαιώσεις -- Δευτέρα και Πέμπτη
Παιδιατρικό -- Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
Παιδοχειρουργικό -- Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή
Πνευμονολογικό -- Πέμπτη και Παρασκευή
Ρευματολογικό -- Δευτέρα και Παρασκευή
Στοματολογικό -- Τετάρτη
Υπερτασικό -- Δευτέρα
Χειρουργικό -- Δευτέρα με Πέμπτη
Ψυχιατρικό -- Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη